bigbodysport1.com=> เคื่องสั่น


เคื่องสั่น

เครื่องสั่น360
เครื่องบริหารร่างกาย Be fit 360 1.เครื่องบริหารร่างกายที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยระบบการทำงานแบบสั่นสะเทือนความถี่ต่ำ ใช้การกระตุ้นกล้ามเนื้อแทนการออกกำลังกาย ใช้เวลาน้อย แต่ได้รูปร่างดังปรารถนา 2.ใช้เทคนิคการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำ ปรับระดับความเร็วสูงได้ตามต้องการ ใช้กระตุ้นกล้ามเนื้อ แทนการออกกำลังกาย ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายอย่างปลอดภัย

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2016-02-01 13:15:27แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->